Křenovické mlýny (2011)

Dnes už legendární divadelní hra Mlýny pražského divadla
Sklep byla napsána na motivy jednoho z prvních dramat
Václava Havla a Karla Bryndy Život před sebou.
Děj je zasazen do doby tvrdého socialismu a do prostředí vojenských
kasáren někde v útvaru ČSLA. Toto absurdní komediální
drama se ale nevěnuje jenom kritice minulého režimu
a všeobecné přetvářce v nesmyslném kolosu lidové armády
- obsahuje například i nadčasové otázky, jako je nedostatek
osobní cti, konflikt zodpovědnosti člověka vůči sobě a ostatním,
touha po uznání větší než smrt a další. To vše navíc
v ženském obsazení získává lehký nadhled a metaforič-
nost.

Podplukovník Malík - Emilie Vránová
Boženka - Eva Baselová
Vojín Šimák - Alena Navrátilová
Vojín Čapek - Martina Večerková
Desátník Toman - Ilona Pospíšilová
Vojín Houska - Jana Hrušáková
Vojín Maršík - Veronika Pospíšilová
Poručík Horáček - Hana Svačinová
Kapitán Sládek - Alice Vránová
Major Buzgo Viela, - Kamila Pospíšilová

Režie: Hana Hásová
Zvuk a světla: Tomáš Zavadil
Kostýmy a scéna: všichni, army shop
Choreografie: Tomáš Mikulička