Pořádáme v Křenovicích:


* Křenovické Slivkošt
* Obecní ples v Křenovicích
* Stavění a kácení mája
* Vodění medvěda

Účast na:


* Draci na Hané (dračí lodě) - Kojetín
* Dračí lodě Pálava
* Divadelní přehlídka Hanácké divadelní máj - Němčice na Hané